خانم دکتر چه روز هایی در مطب حضور دارند؟

روز های فرد از ۱۴ الی ۱۸

و روز های زوج از ۱۵ الی ۱۷

۱۳۹۶/۶/۱۶ ۷:۲۱:۲۶ شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۶|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه